Maand Augustus 2021

  1. Cha Giò Vó’í Tôm, Scampi Giòn
  2. Súb Thit Bò Vó’í Bún
  3. U’c Gà Vó’í Khoai Tây Hun Khói
  4. Gà Gà Và Gao
  5. 3 Màu Sac Nèn Tang Viêtnam

Augustus_2021

Download dit recept