Examen info

Voorbeeld chefs examen

De belangstelling en liefde voor de culinaire hobby, die de leden van onze verenigingen met elkaar delen, komen tot uitdrukking in de kookavonden, waar op hoog culinair niveau gezamenlijk wordt gekookt. Het nuttigen en niet te vergeten het bespreken van de resultaten van de kookinspanningen, dragen bij aan een plezierige tijdsbesteding. Daarbij mag ook niet worden vergeten dat de beoefening van de hobby de onderlinge contacten verdiept en verstevigt. De CCN kent drie rangen waarvoor men een examen kan afleggen:

Het afleggen van het examen van Chef, Maître of Grand-Maître de Cuisine is voor de kandidaat zelf en ook voor zijn/haar omgeving een bewijs van het hoge niveau waarop de hobby wordt beoefend. Het deelnemen aan het examen en het behalen van de beoogde graad mogen daarom worden gezien als een compliment voor en een bevestiging van het eigen kunnen. Bij het afleggen van het examen is het de bedoeling dat de kandidaat een menu samenstelt en bereidt waarbij een keur van ingrediënten dient te worden verwerkt. Voor de samenstelling van het menu mag men hulp van anderen inroepen. De uitwerking moet zelf ter hand worden genomen. Hierbij mag men geholpen worden door een of meerdere assistenten, afhankelijk voor welke rang de kandidaat examen doet. De kandidaat mag ook gebruikmaken van receptuur welke door Cuisine Culinaire Nederland (CCN) is uitgezocht en op de website van CCN ter beschikking staat voor de kandidaten. De kandidaat wordt beoordeeld op zijn/haar kundigheid in de keuken, de smaak en de kwaliteit van de gerechten. Deze beoordeling geschiedt door enkele meer ervaren hobbykoks die lid zijn van de CCN. Over de kosten die de kandidaat wil maken voor het menu, legt CCN geen regels op. Men moet zich realiseren dat een goede kok juist met eenvoudige middelen iets goeds kan maken. Kostbare ingrediënten maken de kok wel tot een dure maar niet altijd tot een goede kok. Bij Maître de Cuisine en Grand-Maître de Cuisine wordt ook extra geletop:

  • De originaliteit en de wijze van presenteren
  • De op- en afbouw van het menu en de bewerkelijkheid ervan
  • Het vermogen om gastvrouw of gastheer te zijn en dat alles binnen aanvaardbare tijd

De onderhavige reglementen geven de regels weer die bij de examens worden gehanteerd. Elk reglement bestaat uit een Algemeen Deel dat voor alle drie de examens geldig is, daarnaast zijn er de specifieke reglementen voor het examen voor Chef, Maître en Grand-Maître. De specifieke delen vormen één geheel met het algemeen deel.

Contact:
Jan Wittebols