De vakantieperiode CCN West Brabant ligt alweer achter ons.

Geachte Confrères,

Nu de vakantie sluiting weer achter ons ligt gaan we weer aan de slag met onze kookhobby
in Cuisine Culinair West Brabant.
Vanaf week 33 beginnen we met de zogenaamde 3e maandag groep weer, in onze accommodatie, Culinair te koken.
Er hebben in de voorbijgaande weken toch nog heel veel activiteiten plaatsgevonden in de “Cuisine”. Nee, niet met koken maar wel om alle ruimten zo hygiënisch mogelijk schoon te maken.
Zeg maar gerust een hele Grote Schoonmaak.
Alles is van de kant geweest, kasten leeg, inventarisaties gedaan, herstelwerkzaamheden uitgevoerd, alles is schoon gemaakt van ovens tot en met de vloerbedekking.
Er zijn heel wat uren aan besteed om alles weer op tijd gereed te hebben. En natuurlijk een kritisch oog zal altijd nog wel iets vinden wat er mogelijk over het hoofd is gezien.
Maar vanaf deze plaats wil ik toch allen die hier aan meegewerkt hebben heel hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet. Zeker niet in de laatste plaats de mensen van de onderhoudscommissie die er heel wat “vrije tijd” ingestoken hebben om onze accommodatie weer up to date te maken. Ook hebben wij gemeend om o.a. diverse koekenpannen, welke kromgetrokken en beschadigd waren te vervangen voor nieuwe koekenpannen, de zogenaamde Lyonnaiserpannen.
Deze pannen zijn nu vervangen door stalen RVS 18/10 pannen.
Ook een aantal aluminiumpannen zijn aangeschaft welke voorzien zijn van een Teflonlaag.
Van het gebruik van deze pannen is bekend dat er zeker niet met stalen voorwerpen in de pannen geroerd, gestoken en of gesneden mag worden. Ook mogen ze niet in de vaatwasser en moeten met “de hand” worden schoongemaakt! De nieuwe stalen RVS pannen zijn vooraf behandeld volgens de voorschriften van de leverancier en zijn gebruiksklaar.

ECHTER DEZE PANNEN MOGEN ZEKER NIET IN DE VAATWASSER!!!!!

Na gebruik deze pannen, met een keukenpapier, ontdoen van de restanten en zo nodig met een weinig Dreft en warmwater schoonmaken en afdrogen. Alleen dan kunnen we blijven beschikken over pannen waaraan we veel culinair plezier zullen beleven in een langere levensduur.
Laten we met zijn allen zuinig en trots zijn op al hetgeen wij met elkaar hebben en om de zekerheid te behouden dat iedere Culinaire club, die bij ons kookt, ook kan koken met goed gereedschap. Mede namens uw bestuur wens ik u allen hele gezellige en Culinaire clubavonden.

Leo Mol
President
CCN West Brabant